Feb 24
  • 2007-europa-pro-28
  • Charles Clairmonte at the 1993 Mr. Olympia
  • Mohammed Benaziza at 1992 Mr. Olympia
  • 1993-mr-olympia-50
  • Toney Freeman - 2007 Sacramento Pro