Sep 20
  • 1995-mr-olympia-bw-68
  • 2007-ironman-157
  • 2007-europa-pro-64
  • Melvin Anthony - Biceps Workout
  • Eduardo Correa - 2009 Mr. Olympia (202)