Aug 24
  • 2008-ironman-145
  • 2005-arnold-classic-164
  • The top four - 2008 Europa Pro
  • 2007-ms-olympia-72-kim-klein
  • Posedown - 2006 Austrian GP