May 30
  • 1997-mr-olympia-195
  • Kris Dim - 2009 Mr. Olympia
  • James Lewis - 2011 Arnold Europe
  • 1994-fibo-09
  • 1999 NPC USA, Tevita Aholelei